Endringer i Operatøraksessavtalen

Telenor varsler endringer i Generelle vilkår og i SLA  for Operatøraksessavtalen med virkning fra og med 1. april 2019.

 Endringene er en tilpasning av Operatøraksessavtalen  til NKOMs vedtak i Marked 3a.

 Endringsbilaget finner  du her

 Ved spørsmål ta kontakt med din kundekontakt i Telenor Norge AS.