Nye priser for Analoge Samband fra 1. juli 2019

Fra 1. juli 2019 vil pris på leie av Analoge Samband bli endret til følgende:

Avstand-sone Avstand luftlinje 2- og 4- tråd 7 kHz (mono) 15 kHz (mono) 20 kHz (mono) 15 kHz (stereo) 20 kHz (stereo)
a 0-400 kr 299 kr 299 kr 299 kr 3.999 kr 699 kr 5.999
b 400m-3km kr 699 kr 699 kr 699 kr 5.999 kr 2.499 kr 7.999
c 3-10km kr 999 kr 999 kr 2.499 kr 7.999 kr 7.999
d 10-40km kr 2.499 kr 4.999 kr 7.999
e 40-60km kr 2.999 kr 7.999
f 60-150km kr 3.999
g 150-300km kr 4.999
h >300km kr 5.999

Alle priser per måned eks mva.

Årsak til dette er at Telenor moderniserer telenettet og at Analoge Samband er basert på en gammel teknologisk plattform som er både utfordrende og kostbar å opprettholde.

Nærmere informasjon kan fås av Kundeservice på telefon 08300, eller ved henvendelse til KAM.