Prisendringer for 1880 og 1888 gjeldende fra 1. september 2019

Telenor har mottatt melding fra Puzzel om at de øker samtrafikkprisene for 1880 og 1888 fra 1. september 2019.

Endringene er som følger:

Trafikktype Dagens pris pr anrop Dagens pris pr minutt Ny pris pr anrop Ny pris pr  minutt
Terminering til 1880 12,41 20,00 14,41 22,00
Terminering til 1888 22,20 6,05 24,20 6,05

 

Sett-over                                            Dagens pris     Ny pris

1880                                                   4,73                 6,73
1888                                                   4,69                 6,69

Alle priser er i NOK uten mva.