Telenor varsler nedleggelse av koplingspunkter

Som en videreføring av Telenors arbeid med modernisering og avvikling av det gamle kobbernettet, vil flere koplingspunkter bli stengt. Arbeidet innebærer at vi fjerner gammel infrastruktur og utstyr fra disse koplingspunktene.

Telenor varsler derfor nedleggelse av koplingspunkter i henhold til varslingsreglene for marked 3a og 3b, og videresalg telefoni.

Koplingspunktene stenges 30.06.2021 eller 30.06.2022.

Se vedlagte liste her som beskriver hvilke koplingspunkt dette gjelder og tidspunkt for nedleggelse.

Har også lagt med en oversikt over alle varslinger som er gjennomført her.