Telenor endrer prisene for Videresalg Abonnement (VAB) fra 1. september 2019

Telenor endrer prisene for videresalgsproduktet Videresalg Abonnement (VAB) med virkning fra 1. september 2019.

De nye prisene er pr måned og vises i tabellen under.

PSTN                                               167 kr

ISDN GT Basis                                292 kr

ISDN GT Basis – èn-linje                175 kr

ISDN GT Proff                                 262 kr

ISDN UT – 12 linjer                         1059 kr

ISDN UT – 16 linjer                         1412 kr

ISDN UT – 22 linjer                         1861 kr

ISDN UT – 30 linjer                         2207 kr

Alle priser er eks mva.

Vedlegg 4, Priser, på https://www.telenorwholesale.no/produkter/videresalg-abonnement-pstnisdn/ vil bli oppdatert med de nye prisene pr. 1. september 2019.

Ved spørsmål, ta kontakt med din KAM.