Samtrafikk SS7 – Salgsstopp

Fra 1. august 2019 vil Telenor Norge ikke inngå nye samtrafikkavtaler basert på SS7 (ISUP V1, ISUP V2, SIP-I). For nye aktører som ønsker samtrafikkavtale med Telenor Norge henvises til vårt tilbud om SIP samtrafikk. For noen tjenestebehov kan SS7-protokollen SIGTRAN fortsatt benyttes, men kun under avtaleformen SIP Samtrafikk.

Ved spørsmål, ta kontakt med din KAM.