Telenor varsler nye samtrafikkpriser for flere typer spesialnummer gjeldende fra 1. september 2019

Vi henviser til endringer i Nummerforskriften. Nye termineringspriser for nummerseriene i tabellen under varsles med virkning fra 1. september 2019.

TrafikktypeDagens pris pr. anropDagens pris pr. minuttNy pris pr. anropNy pris pr. minutt
02000-099990.3790.2400.043
100-1090000.043
114-1150000.043
116000-116999 (Reversert taksering)0.0580.04200.043
117-1190000.043
1200.1030.06800.043
121-1740000.043
1750.3790.2400.043
1770.3790.2400.043
190-1990000.043
800 (Reversert taksering)0.0580.04200.043
8100.3850.1200.043
8150.3790.2400.043
850.090.1400.043

Alle priser er i NOK uten mva.

Ved spørsmål, ta kontakt med din KAM.