Forlenget rettetid grunnet kraftig lyn og tordenvær. Oppdatert status 23.09.19

Kraftig lyn og tordenvær i flere omganger har ført til økt innstrøm av feil og problemer for entreprenørene med å gjennomføre en god produksjon. Som en følge av dette har vi forlenget feilrettingstid i fylkene som er skrevet i tabellen under.

Vi ber om at eskaleringer i disse fylkene holdes på et minimum, slik at vi kan fokusere på en mest mulig effektiv feilretting.

Bedriftskunder vil bli prioritert.

DRIFT/FEILRETTING

Oversikt over fylker som har forlenget feilrettingstid:

FylkeAntall døgn forlengetForventet normalisering
Østfold2Uke 39
Akershus6Uke 39
Oslo3Uke 39
Hedmark2Uke 39
Buskerud2Uke 39

LEVERANSE

Utsatte leveranseoppdrag begrenses til privatkunder (kobber) og avtalesystemet er noe redusert i forhold til nye bestillinger inntil 01.10.2019.

Leveranseoppdrag til bedrift leveres som normalt.