Forlenget rettetid grunnet kraftig lyn og tordenvær

Kraftig lyn og tordenvær i flere omganger har ført til økt innstrøm av feil og problemer for entreprenørene med å gjennomføre en god produksjon. Som er følge av dette har vi forlenget feilrettingstid i fylkene som er skrevet i tabellen under.

Vi ber om at eskaleringer i disse fylkene holdes på et minimum, slik at vi kan fokusere på en mest mulig effektiv feilretting.

Bedriftskunder vil bli prioritert.

DRIFT/FEILRETTING

Oversikt over fylker som har forlenget feilrettingstid:

Fylke Antall døgn forlenget Forventet normalisering
Østfold 4 Ikke satt
Akershus 6 Ikke satt
Oslo 3 Ikke satt
Hedmark 4 Ikke satt
Buskerud 4 Ikke satt
     

LEVERANSE

Utsatte leveranseoppdrag begrenses til privatkunder (kobber) og avtalesystemet er noe redusert i forhold til nye bestillinger inntil 01.10.2019.

Leveranseoppdrag til bedrift leveres som normalt.