Kommune og fylkesreformen fra 01.01.20

Fra 01.01.2020 skjer det en omfattende kommune- og fylkesreform i Norge. 

  • Antall fylker blir redusert fra 18 til 11 
  • Antall kommuner går fra 428 (2014) til 356

Overordnet informasjon

Selve reformen trer i kraft 01.01.2020, endringen påvirker 70% av alle adresser i Norge:

  • Nye fylkesnummer- og navn
  • Nye kommunenummer- og navn

Mange gateadresser skal endres som følge av at fusjonerte kommuner ikke kan ha to gater med samme navn, dette medfører ingen endring på FAR-id som vi bruker som identifikator på adresser.

Overordnet tidsplan

Fra juni og utover
Oppdatering av gateadresser. Vi forventer å få beskjed fra Kartverket om alle gateadresseendringer før selve migreringsperioden

Oktober 2019
Årlig endring av postnummer og postnavn

23. desember 2019 – 15. januar 2020
Migreringsperiode for oppdatering av kommune- og fylkesnummer + kommune- og fylkesnavn. Normalt vil det ikke være noen endring av gateadresser i denne perioden

Konsekvenser

Drift
Vil ikke ha noen konsekvens siden dere melder inn på telefonnummer, aksessnummer eller sambandsnummer og disse vil ikke bli endret i denne prosessen

Leveranse

Det kan oppstå endringer på adresser underveis i prosessen men siden vi beholder FAR-id så skal det ikke ha noen konsekvenser for leveranser. Det kan oppstå problemer dersom dere ved bestilling har en annen adresseinformasjon enn det vi har.

Faktura
Her kan dere oppleve at sluttbrukeradressen vil endre seg for de gatene som endrer navn. Det vil ikke ha noen andre konsekvenser.

Informasjon fra Kartverket

Kartverkets kommunereform side: https://kartverket.no/kommunereform/

Kartverkets oversikt over endrede kommuner og fylker: https://kartverket.no/kommunereform/tekniske-endringer/kommune–og-regionsendringer-2020/