Telenor varsler nedleggelse av koplingspunkter med virkning fra 30.11.2019

Som del av Telenors arbeid med modernisering og videreutvikling av telenettet vil flere koplingspunkter bli faset ut. Det vil si at vi fjerner infrastruktur og utstyr fra disse koplingspunktene.

Telenor varsler derfor nedleggelse av koplingspunkter i henhold til varslingsreglene for marked 3a og 3b, og videresalg telefoni. Koplingspunktene stenges 30.11.2019.

Ingen av de som blir varslet nå har kunder eller trafikk.

Se vedlagte liste her som beskriver hvilke koplingspunkt dette gjelder og tidspunkt for nedleggelse.