Endringer i Telelosjiavtalen fra og med 1. januar 2020

Fra og med 1. januar 2020 blir prisene på telelosji rebalansert ved å fjerne rabattavtalen og samtidig blir alle abonnementspriser på innplassering av utstyr og antenner samt kraftforsyning redusert med 16,1%. I tillegg vil abonnement på kraftforsyning 48 VDC og 230 VAC blir redusert med ytterligere  11,97 % som en følge av endring av KPI for elektrisitet det siste året.

Se Vedlegg 0 Endringslogg. Gyldig fra 01.11.2019