KPI Bredbånd September 2019

KobberTelenor DSL PrivatTelenor DSL BedriftWholesale DSLOperatøraksessAvvik DSL (%-poeng)Avvik OA (%-poeng)Merknad
Leveranse
a. Gjennomsnittlig leveringstid9,620,012,213.8Antall virkedager
b. Leveransepresisjon85 %84 %77 %59 %-9 %-30,3 %Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveransekvalitet82 %95 %94 %94 %6,2 %5,7 %Andel ordre utført uten avvik på kvalitet.
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid130:21:17
42:12:40
106:06:58 105:12:27Målt i antall timer
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato.66 %77 %67 %67 %-7 %-6,2 %Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULAAvvik VULA (%-poeng)Merknad
Leveranse
a. Gjennomsnittlig leveringstid98,440,511,2Antall virkedager
b. Leveransepresisjon35 %55 %90 %99.2 %Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveransekvalitet72 %99 %80 %-5,9 %Andel ordre utført uten avvik på kvalitet.
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid99:33:22
26:07:39
69:40:13
Målt i antall timer
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato.50 %70 %53 %-11,1 %Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor
Tilgjengelighet (%)Siste måned
Tilgjengelighet  Jara NetBusiness100 %
Tilgjengelighet VULA WEB100 %