Telenor slutter å etablere/utbedre kobberbasert innstrekkskabel fra 01.01.2020

Grunnet vedvarende underskudd på etablering og den korte levetiden som gjenstår for kobbernettet vil Telenor fra 01.01.2020 ikke lengre levere kobberbaserte aksesser der innstrekkskabel (kabel fra endefordeler inn til NettTermineringsPunkt hos bruker) må etableres eller utbedres. Frem til endringen effektueres vil entreprenør fortsatt ha fullmakt til å etablere innstrekk innenfor en kostnadsramme.

Dette vil berøre produktene Operatøraksess, DSL Bredbånd, Leide Samband, ISDN og PSTN i retail og Wholesale.

Der tilgangskjøper ønsker at  innstrekk etableres/utbedres kan dette avtales direkte med entreprenør. Entreprenør kontakter tilgangskjøper når det erfares at slik utbedring er nødvendig. Entreprenør vil fakturere tilgangskjøper direkte for avtalt etablering av ny innstrekkskabel.