Invitasjon til møte 29.11.2019 kl 10:00 – 11:30. Tema kobberprogrammet

I lys av programmet Telenor gjennomfører på fastnettsiden, med påfølgende konsekvenser for kobbernettet, inviterer Telenor til et møte for å diskutere utvalgte temaer samt ha en dialog rundt problemstillinger som operatørene opplever.

Agenda:

  • Kort om kobberprogrammet
  • Varslinger med nedkoblingsdato 31.12.19
  • Kriterier for mulig forskyvning av nedkoblingsdato
  • Fast mobil bredbånd
  • Eventuelt

For de som ønsker å delta fysisk på møtet, vil dette avholdes hos Telenor på Fornebu. Møterommet heter Yangon og er i bygget midt på plassen.

Dersom du ønsker å delta på telefon så kan du kontakte din kontaktperson i Telenor Wholesale som vil sørge for opplysninger om dette.

Ber om en tilbakemelding på hvem som ønsker å delta på møtet, informer din kontaktperson hos Telenor Wholesale.