Kobbertjenester (POTS/DSL) som er varslet med nedkobling 31.12.2019

Telenor har varslet nedstengning 31.12.2019 av et antall aksesser med POTS- og DSL-tjenester. Dette er den første større bolken av samtidig terminering av kobberaksesser.

Telenor har registrert at mange aksesser fortsatt ikke er sagt opp av grossistkunder i henhold til eksisterende avtale. Telenor ønsker ikke at sluttkunder står uten nett etter at kobberaksessen er terminert, og gir en utsettelse av den varslede nedstengningen som også gir grossistkundene ytterligere tid til å sikre egen kundebehandling. Ny dato for nedstengning av aksesser er 12.02.2020.

Mulighet for forskyvning av nedstengingsdato for kobbertjenester (POTS/DSL) varslet med nedleggelse 31.12.2019 utover 12.02.2020

Telenor vil forskyve en tidligere varslet nedstengingsdato når følgende er dokumentert:

  • Ingen infrastruktur er tilgjengelig for sluttkunden, hverken fast-, mobil- eller satellittnett fra Telenor eller andre operatører, eller
  • Det foreligger signert kontrakt med offentlig myndighet (kommune) om tilskudd til utbygging av bredbånd til innbyggerne. Nedstengning utsettes til aksess er etablert i henhold til tilskudds-kontrakten. Moderniseringsprogrammet samkjøres med den offentlige plan/avtale. Samkjøring kan skje på TTP-, prosjekt- eller enkelt aksessnivå, eller
  • Kobbertjenester benyttes for å distribuere trygghetsalarmer og nødtelefoner (liv og helse) hvor sluttkunden ikke er teknisk klar til modernisering eller at tilgjengelig infrastruktur ikke er egnet. Moderniseringen samkjøres med etablert plan på aksessnivå, eller
  • Kobbertjenesten benyttes til å ivareta sikkerhet og beredskap og til å opprettholde samfunnets kritiske funksjoner. Sluttkunden (ansvarlig for funksjonen) er ikke teknisk klar til modernisering eller at tilgjengelig infrastruktur ikke er egnet. Moderniseringen samkjøres med etablert plan på aksessnivå

Grossistkunder som mener å ha aksesser innenfor disse kriteriene må kontakte kontaktperson i Telenor.  Husk å henvise til hvilke kriterier dette gjelder og legg ved nødvendig dokumentasjon.

Grossistkunder som får forskjøvet nedstengingsdato etter ovennevnte kriterier må dekke Telenors ekstrakostnader som følge av forskyvningen. Leveransen frem til nedstenging reguleres for øvrig av Telenors grossistavtale for den aktuelle tjenesten.

Aktivitetsplan for Telenor

ÅrUkeDatoAksjon
20194825.11.2019Sende oversikt til grossistkunder om hvilke aksesser som fortsatt ikke er nedkoblet
20195009.12.2019Sende oversikt til grossistkunder om hvilke aksesser som fortsatt ikke er nedkoblet
2020206.01.2020Sende oversikt til grossistkunder om hvilke aksesser som fortsatt ikke er nedkoblet
2020420.01.2020Sende oversikt til grossistkunder om hvilke aksesser som fortsatt ikke er nedkoblet samt informere om at terminering vil bli utført 12.02.2020
2020603.02.2020Sende oversikt til grossistkunder om hvilke aksesser som fortsatt ikke er nedkoblet samt informere om at terminering vil bli utført 12.02.2020
2020710.02.2020Registrere oppsigelser på de som fortsatt er aktive med nedkoblingsdato 12.02.2020

I henhold til gjeldende avtaler er det dere som grossistkunder som skal si opp den enkelte aksessen i henhold til nedkoblingsdato.

Dersom dere ikke har lagt inn oppsigelse av aksessen så vil Telenor registrere oppsigelser på disse aksessene med dato 12.02.2020