Oppdatert kl 11:00 Telenor har feil på sine IT-systemer

Telenor har siden fredag morgen hatt problemer med vårt interne kontornett. Feilrettingen gir nå stadig flere positive resultater, og alle våre system er nå klar for normal produksjon. Vi jobber videre for å sikre full stabilitet for alle våre systemer og opprettholder fremdeles høy beredskap framover.

Vi beklager overfor alle berørte parter.