Oppdatert kl 15:17 Telenor har feil på sine IT-systemer

Vi opplever fremdeles IT utfordringer som påvirker våre systemer.