Oppdatert kl 22:23 Telenor har feil på sine IT-systemer

Telenor har siden fredag morgen hatt problemer med vårt interne kontornett. Feilrettingen gir nå stadig flere positive resultater, og flere systemer er nå oppe og fungerer. Det er indikasjoner på at systemene fortløpende vil komme opp igjen. Vi jobber nå for å sikre full stabilitet for alle våre systemer og opprettholder fremdeles høy beredskap framover.

Vi beklager overfor alle berørte parter.