Telenor varsler nedleggelse av koplingspunkter 15.12.2022

Som en videreføring av Telenors arbeid med modernisering og avvikling av det gamle kobbernettet, vil flere koplingspunkter bli stengt. Arbeidet innebærer at vi fjerner gammel infrastruktur og utstyr fra disse koplingspunktene.

Telenor varsler derfor nedleggelse av koplingspunkter i henhold til varslingsreglene for marked 3a og 3b, og videresalg telefoni.

Koplingspunktene stenges 15.12.2022.

Se Oversikt koplingspunkter varslet 2019-12-05 som beskriver hvilke koplingspunkt dette gjelder.

som beskriver hvilke koplingspunkt dette gjelder.

Følgende siter som er varslet tidligere må utsettes til 15.12.2022, dette gjelder
BFJ1, BNÅ, GUSDAL, OLV, RB5, REN5, SAR1 og TIM.

Se oppdatert totaloversikt Oversikt koblingspunkter varslet totalt – oppdatert 2019-12-05