Oppdatering DSL WS dekningsinformasjon i Jara NetBusiness

Det er foretatt en oppdatering av DSL WS Dekningsinformasjon som ligger på Jara NetBusiness Home Page. Dette er en tekstfil som inneholder andre kolonner enn tidligere, det nye formatet er beskrevet under.

Nytt format på utlegg:

Fylke
Kommune
KP
Adresse
Husnr
Husbokstav
Postnr
Linjelengde
MaxProduktklassetekstADSL
MaxProduktklassetekstVDSL

Skjermbilde fra Jara NetBusiness Home Page: