Informasjon i forbindelse med COVID-19

Generelt

Telenor følger anbefalingene fra myndighetene og oppfordrer de som kan, til å jobbe på hjemmekontor. Alle forventes å fortsette å jobbe mest mulig som normalt, men det må påregnes at enkelte henvendelser tar noe lengre tid enn normalt. Videre er det en løpende dialog med relevante myndigheter og situasjonen blir fortløpende vurdert. 

Leveranser

Telenor jobber målrettet for å holde hjulene i gang og utføre leveranser som normalt, men det vil bli løpende vurdert ettersom både situasjonen og retningslinjer fra myndighetene utvikler seg. Installasjoner utføres naturligvis med hensyn til at ansatte hos entreprenørene og kundene skal unngå smitterisiko. Blant annet kontaktes alle kunder før besøk for å forsikre oss om at ingen er smittet eller i karantene i husstanden. Entreprenør kan også avtale nytt fremmøtetidspunkt dersom kunden ikke ønsker å ha montør inn på grunn av den nevnte situasjon.

Det er satt opp en Task Force med våre entreprenører som fra og med mandag 16.03.2020, som møtes daglig for å vurdere bemanningssituasjonen, kapasitet samt tiltak for å unngå smitteoverføring til/fra montørene i felt og hjemme hos kunder.

Drift

24 timers operasjon går som normalt. Det jobbes etter prioriterte produkter/tjenester, men det fokuseres spesielt på samfunnskritiske områder. Særskilt for Telenor NOC er det at vakt-lagene er splittet opp slik at disse unngår fysisk kontakt – noen jobber hjemmefra og noen i Driftssenteret – her vurderer vi også løpende å benytte alternativ lokasjon. Vi har en løpende tett og god dialog med entreprenørene våre. Videre følges fagmiljøene løpende opp med tanke på reservedel-situasjonen og vi vurderer tiltak for å sikre tilgang til deler for kritisk drift. 

Eskaleringer

Liv og helse vil bli prioritert. Vi ber derfor om at andre eskaleringer holdes på et absolutt minimum.​