Telelosji: Viktig informasjon fra Telenor Infra under koronavirus pandemien

Telenor Infra har lagt ut informasjon om koronavirus pandemien, se her