Endring i LLUB fiberaksess avtale fra 01.06.2020

Telenor varsler ny abonnementspris på LLUB fiberaksess fra 01.06.2020, ny pris fremgår av LLUB fiberaksess Prisliste Gyldig fra 01.06.2020. Se bilag her