Endringer i Jara bredbåndaksessavtale fra 01.10.2020

Telenor varsler endringer for VULA produktet fra 1.10.2020. Endringene gjennomføres for å tilpasse VULA produktet til krav fastsatt i Nkoms tilleggsvedtak i marked 3A av 31.3.2020.

Endringen er i hovedsak knyttet til QoS regime og nye APIer for monitorering av ytelse og for Test og Diagnose. I tillegg er prosess for håndtering av endringsanmodninger beskrevet, se her

Eksisterende VULA aksesser vil migreres til ny løsning når denne er satt i produksjon, etter avtale med berørte videreselgere.