Telenor Norge endrer faktureringssystem for E-line transportprodukt for fremføring av xDSL-aksesser, fra 01.08.2020

Fakturering av E-line transportprodukt vil fra 01.08.20 knyttes til hvert enkelt aksess-abonnement, og vil være basert på gjeldende kalendermåned, eventuelt antall dager, tilsvarende som for fakturering av ordinær leie/månedspris pr. aksess.

E-line transportprodukt vil framkomme på faktura på egen fakturalinje, på samme måte som eksisterende aksess-tilleggsprodukt «Full tilgang» gjør.

Tilknytningsprodukt E-line ODP er ikke berørt av endringen, og vil fortsatt bli fakturert som tidligere.

I forbindelse med fakturering for juli så vil E-line transportprodukt framkomme på faktura i fakturanummerserie 3116xxxxx på egen fakturalinje med pris = 0.

Fakturering av E-line transportprodukt for fremføring av xDSL- aksesser vil derfor i August måned bli fakturert både på eksisterende- og ny –løsning;

  • Eksisterende løsning (etterskuddsvis) vil dekke perioden 01.07.20-31.07.20 i fakturanummerserie 3113xxxxx
    • Ny løsning (gjeldende/inneværende måned) vil dekke perioden 01.08.20-31.08.20 i fakturanummerserie 3116xxxxx