KPI Bredbånd Juli 2020

KobberTelenor DSL PrivatTelenor DSL BedriftWholesale DSLOperatøraksessAvvik DSL (%-poeng)Avvik OA (%-poeng)Merknad
Leveranse
a. Gjennomsnittlig leveringstid5,40,97,811,0Antall virkedager
b. Leveransepresisjon92 %100 %93 %77 %-3,0 %-19,8 %Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveransekvalitet81 %20 %92 %94 %81,3 %85,3 %Andel ordre utført uten avvik på kvalitet.
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid88:25:52
38:29:45
70:45:4076:10:17Målt i antall timer
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato.73 %85 %80 %79 %1,1 %0.5 %Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor
Importert fra manuell innfylling
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULAAvvik VULA (%-poeng)Merknad
Leveranse
a. Gjennomsnittlig leveringstid44,2208,722,3Antall virkedager
b. Leveransepresisjon66 %63 %91 %40,7 %Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveransekvalitet89 %96 %94 %2,1 %Andel ordre utført uten avvik på kvalitet.
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid67:49:36
21:20:52
51:05:34
Målt i antall timer
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato.77 %79 %92 %17,4 %Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor
Tilgjengelighet (%)Siste måned
Tilgjengelighet  Jara NetBusiness100 %
Tilgjengelighet VULA WEB100 %