KPI Bredbånd September 2020

KobberTelenor DSL PrivatTelenor DSL BedriftWholesale DSLOperatøraksessAvvik DSL (%-poeng)Avvik OA (%-poeng)Merknad
Leveranse
a. Gjennomsnittlig leveringstid6,71,18,410,9Antall virkedager
b. Leveransepresisjon89 %100 %85 %79 %-9,9 %-17,0 %Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveransekvalitet80 %0 %91 %92 %183,6 %186,1 %Andel ordre utført uten avvik på kvalitet.
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid85:53:09
49:30:02
62:55:5372:30:33Målt i antall timer
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato.72 %81 %86 %87 %12 %13 %Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor
Importert fra manuell innfylling
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULAAvvik VULA (%-poeng)Merknad
Leveranse
a. Gjennomsnittlig leveringstid77,2255,235,1Antall virkedager
b. Leveransepresisjon65 %50 %86 %49,6 %Andel ordre som er levert på avtalt dato
c. Leveransekvalitet88 %97 %92 %-1,2 %Andel ordre utført uten avvik på kvalitet.
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid57:35:12
22:01:54
53:42:16
Målt i antall timer
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato.82 %73 %90 %16,3 %Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor
Tilgjengelighet (%)Siste måned
Tilgjengelighet  Jara NetBusiness100 %
Tilgjengelighet VULA WEB97 %