Nye abonnementspriser på Operatøraksess og DSL Bredbåndsaksess fra 1.1.2021

Telenor endrer prisen på leie av Operatøraksess og DSL Bredbåndsaksess fra 1.1.2021. Prisen på delt tilgang øker med NOK 1,- mens pris på full tilgang øker med NOK 2,- pr måned.

Se nye prisbilag til avtalene. Se link: DSL Bredbåndsaksess og Operatøraksess