Oppdatert informasjon: Vedtak i Marked 3a /3b og Tilleggsvedtak i Marked 3b – Grossisttilgang til fast mobilt bredbånd

Telenor mottok 2. september to vedtak fra Nkom knyttet til Marked 3a og 3b: «Vedtak om endring av vedtakene i Marked 3a og 3b – plikt til å opprettholde tilgang til kobberbaserte aksessnett» og «Tilleggsvedtak i Marked 3b – Grossisttilgang til fast mobilt bredbånd».

Nkom pålegger gjennom vedtakene Telenor å opprettholde kobbernettet til bruk for bredbånd i 5 år fra vedtaksdato, med mindre det blir etablert en migreringsplan for overgang til ny teknologi som er godkjent av Nkom. Telenor klaget på vedtaket og ba også om at vedtaket skulle gis utsatt iverksettelse.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet 27. oktober at vedtaket skal iverksettes, men at det innføres en frysperiode inntil klagesaken er avgjort for allerede utsendte varsler. Tidligere utsendte varsler om nedleggelse blir derfor ikke kansellert, men det er likevel slik at Telenor ikke vil legge ned sentraler inntil klagesaken er avgjort.