Vedtak i Marked 3a /3b og Tilleggsvedtak i Marked 3b – Grossisttilgang til fast mobilt bredbånd

Telenor mottok 2. september to vedtak fra Nkom knyttet til Marked 3a og 3b: «Vedtak om endring av vedtakene i
Marked 3a og 3b – plikt til åopprettholde tilgang til kobberbaserte aksessnett» og «Tilleggsvedtak i Marked 3b – Grossisttilgang
til fast mobilt bredbånd». Nkom pålegger gjennom vedtakene Telenor å opprettholde kobbernettet til bruk for bredbånd i 5 år
fra vedtaksdato, med mindre det blir etablert en migreringsplan for overgang til ny teknologi som er godkjent av Nkom.

Telenor har gjennomgått vedtakene og påklaget disse, samt bedt om oppsettende virkning. Oppdatert informasjon om eventuelle
konsekvenser dette kan få for Telenors tidligere kommuniserte moderniseringsplaner vil bli lagt ut på disse sider når klageprosessen er avgjort.