Oppgradering av Telenor VULA

Telenor viser til tidligere varslet produktendringer av VULA for å tilfredsstille krav i NKOMs tilleggsvedtak i marked 3A, endringene er nå produksjonsatt. Dette innebærer nytt QoS regime for VULA Basis og Proff, samt API’er for «Performance monitoring» og  for «Test og Diagnose» beskrevet i produktblad og SLA for VULA og VULA ODP.