Opphør i drift av Leide Samband med G.703 grensesnitt

31. desember 2023 vil produktet Leide Samband med G.703 grensesnitt bli avviklet. Årsaken til dette er at denne tjenesten er basert på utdatert teknologi hvor utstyr ikke lenger produseres. Det vil derfor være krevende å opprettholde drift og god tjenestekvalitet.

Dette varslet om opphør gjelder for alle hastighetsklasser opp til 2 Mbit/s, nx2 Mbit/s og SDH baserte samband uavhengig om sambandene er fremført på kobberkabel, fiberkabel eller radiolinje.

Eksisterende abonnement som er i normal drift må innen denne dato enten bli sagt opp eller erstattet med en alternativ tjeneste eller produkt. Eventuelle abonnement som ikke er bestilt endret eller oppsagt innen 30. september 2023 vil bli sagt opp av Telenor og automatisk koblet ned etter at oppsigelsestid på 3 måneder er utløpt.

Eventuelle spørsmål til dette varslet kan rettes til KAM eller kundeservice på 08300.