Endringer i feilrettingspolicy fra 04.01.2021

Endringer gjelder for Jara DSL og Operatøraksess, ingen endringer for Telefoni. Fra 4. januar innførte Telenor endringer i fullmaktsgrensene for retting av feil på Jara DSL og Operatøraksess. Kostnadsgrensene for retting av feil er økt fra dagens nivå og vil derfor være til fordel for grossistkundene som benytter kobbernettet til å levere bredbånd. Den nye kostnadsgrensen er beskrevet i oppdaterte avtaleverk for Jara DSL og Operatøraksess.

Dette gjelder ikke for pålagte endringer i nettet.