Oppdatert kl 08:15: Feilsituasjoner i Vestland

Telenor har nå lykkes å etablere alternativ føringsvei på bredbånd, slik at det meste av både mobiltrafikken og bredbånd skal være inne igjen. Det kan fremdeles være noen enkeltområder som har redusert dekning, men majoriteten av mobiltrafikken og bredbånd skal fungere som normalt.

I tillegg er fiberforbindelsen ved Voss gjenopprettet. Telenor jobber videre med feilretting på sjøkabel, og arbeidet vil fortsette gjennom helgen til kabelen er skjøtt. Dette er komplisert og tidkrevende arbeid. Våre entreprenører vil jobbe kontinuerlig til skaden er rettet.

Begge brudd skyldes at eksterne aktører uforvarende har påført skade på Telenors infrastruktur.