Oppdatert kl:18:45. Feilsituasjoner i Vestland

Telenor har fortsatt to feilsituasjoner som rammer kunder i Vestland fylke. Det gjelder et sjøkabelbrudd utenfor Måløy, og et fiberbrudd ved Voss.

Feilretting på sjøkabel pågår, og arbeidet vil fortsette gjennom helgen til kabelen er skjøtt. Dette er komplisert og tidkrevende arbeid.

To skjøtelag er på vei fra Bergen til Voss og påbegynner arbeidet i kveld. Våre entreprenører vil jobbe kontinuerlig til skaden er rettet.

Telenor er i gang med å opprette en midlertidig reservelinje som ruter om mobiltrafikken. Etter hvert som vi får rutet om trafikken, forventer vi at utover kvelden vil mobiltrafikken komme inn igjen. Vi jobber også med å finne midlertid reservelinje for bredbåndstjenester.

Begge brudd skyldes at eksterne aktører uforvarende har påført skade på Telenors infrastruktur. Sjøkabelbruddet har skjedd som følge av ytre skade påført av ekstern skadevolder. Fiberbruddet ved Voss har oppstått som følge av en graveskade i forbindelse med veiarbeid. Vi beklager igjen for ulempene disse feilsituasjonene medfører.