KPI Bredbånd Februar 2021

Kobber - NybestillingerTelenor xDSL BedriftTelenor xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatOperatøraksess BedriftOperatøraksess Privat
Leveranse med montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)3,08,417,68,69,69,2
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)100 %95,4 %89,5 %98,8 %97,6 %95,9 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)100 %94,7 %84,2 %98,8 %97,6 %95,5 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) Privat
Leveranse med montør
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)-10,5 %3,4 %-2,4 %0,4 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)-15,8 %4,1 %-2,4 %0,9 %
Kobber - NybestillingerTelenor xDSL BedriftTelenor xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatOperatøraksess BedriftOperatøraksess Privat
Leveranse uten montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)0,60,72,74,60,00,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)96,4 %98,8 %100 %98,7 %100 %100 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)100 %95,6 %100 %92,3100 %100 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) Privat
Leveranse uten montør
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)3,6 %- 0,1 %3,6 %1,2 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)0,0 %- 3,3 %0,0 %4,4 %
Kobber - NybestillingerTelenor xDSL BedriftTelenor xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatOperatøraksess BedriftOperatøraksess Privat
Leveranse oppsummert
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)0,62,614,07,69,69,2
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)100 %98,0 %92,0 %98,8 %97,6 %95,9 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)100%95,3 %88,0 %97,2 %97,6 %95,5 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) Privat
Leveranse oppsummert
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)-4,6 %0,8 %1,0 %-2,1 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)-12,0 %1,9 %-2,4 %0,2 %
KobberTelenor xDSL BedriftTelenor xDSL PrivatWholesale xDSLOperatøraksess
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)78:53:14
36:04:47
60:40:3753:44:20
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)80 %85 %83 %85 %
KobberAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) Privat
Feilretting
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor) 3,0 %-2,0 % 4,8 %-0,1 %
Tilgjengelighet (%)Siste måned
Tilgjengelighet  Jara NetBusiness99,7 %
Tilgjengelighet VULA WEB98,2 %
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULAAvvik VULA (%-poeng)
Leveranse
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)42,8257,932,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)65 %70 %89 %31 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)84 %97 %94 %3,3 %
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULAAvvik VULA (%-poeng)
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)68:35:08
29:03:03
37:36:33
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)92 %77 %90 %7,0 %
Kommentarer:
For enkelte av KPI’ene vil volumet være så lavt at enkelte avvik kan gi store utslag på resultatet.
Dersom ingen er levert innenfor ett produkt er leveringstid satt til 0 og Leveranseprsisjon og Leveransekvalitet satt til 100 %.