KPI Bredbånd Mars 2021

Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse totalt
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)2,30,08,98,88,79,5
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)96,7 %100,0 %98,6 %92,5 %97,3 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)95,3 %93,3 %96,9 %96,9 %100,0 %100,0 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse totalt
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)2,0 %-7,5 %0,6 %0,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)1,6 %3,6 %4,7 %6,7 %
Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse med montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)7,90,09,48,28,79,5
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)95,2 %100,0 %98,7 %94,3 %97,3 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)97,6 %100,0 %97,6 %97,1 %100,0 %100,0 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse med montør
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)3,5 %-5,7 %2,1 %0,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)0,0 %-2,9 %2,4 %0,0 %
Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse uten montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)0,50,04,70,60,00,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)97,2 %100,0 %98,2 %80,0 %100,0 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)94,6 %93,3 %91,2 %100,0 %100,0 %100,0 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse uten montør
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)1,1 %- 20,0 %2,8 %0,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)- 3,3 %6,7 %5,4 %6,7 %
KobberTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)85:36:34
34:57:51
55:23:3539:21:4464:58:2939:00:51
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)80,4 %88,7 %97,2 %80,0 %89,8 %95,7 %
KobberAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Feilretting
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor) 16,9 %-8,7 % 9,4 % 7,0 %
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Leveranse
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)46,2114,932,5
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)70,6 %68,5 %84,4 %21,3 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)85,1 %96,8 %93,1 %2,4 %
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)44:07:12
88:27:08
38:08:010:00:00
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)85,1 %82,1 %92,3 %100,0 %7,2 %17,9 %
Tilgjengelighet (%)Siste måned
Tilgjengelighet  Jara NetBusiness96,3 %
Tilgjengelighet VULA WEB100,0 %
Kommentarer:
For enkelte av KPI’ene vil volumet være så lavt at enkelte avvik kan gi store utslag på resultatet.
Dersom ingen er levert innenfor ett produkt er leveringstid satt til 0 og Leveranseprsisjon og Leveransekvalitet satt til 100 %.