Nedetid/Ustabilitet Jara NetBusiness

I perioden fredag 2. mai kl. 16:00 til kl. 19:00 vil det bli foretatt utbedringer i Telenors systemer. Dette vil medføre nedetid/ustabilitet for Jara NetBusiness

  • Feil må da meldes inn til Jara Feilmottak på telefon 08300, tast 2.

Bakgrunnen for denne nedetiden er nødvendig vedlikehold.