Nye hastigheter VULA Basis

Telenor viser til nyhetssak av 26.03.2021 om nye hastigheter VULA Basis, hvor vi sier at nytt VULA 1000/1000 produkt vil bli tilgjengelig fra 01.07.2021, releasen av dette produktet fremskyndes til 10.06.2021, de øvrige nye produktene kommer som varslet 26.05.2021.