KPI Bredbånd April 2021

Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse totalt
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)2,30,010,610,78,711,9
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)99,2 %100,0 %98,5 %96,8 %93,4 %93,3 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)94,1 %100,0 %96,9 %96,9 %98,6 %100,0 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse totalt
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)-0,6 %-3,2 %-5,7 %-6,7 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)2,8 %-3,1 %4,5 %0,0 %

Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse med montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)8,00,011,111,28,711,9
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)97,6 %100,0 %98,4 %96,6 %93,4 %93,3 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)92,9 %100,0 %97,2 %96,6 %98,6 %100,0 %

Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse med montør
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)0,8 %-3,4 %-4,2 %-6,7 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)4,3 %-3,4 %5,7 %0,0 %

Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse uten montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)0,50,06,530,00,00,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)99,6 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)94,4 %100,0 %94,1 %100,0 %100,0 %100,0 %

Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse uten montør
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)0,4 %0,0 %0,4 %0,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)- 0,3 %0,0 %5,6 %0,0 %
KobberTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)89:31:53
26:38:10
77:49:5333:41:3570:09:0444:59:31
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)86,2 %94,1 %88,0 %89,3 %92,8 %93,1 %
KobberAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Feilretting
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor) 1,8 %-4,8 % 6,6 %-1,1 %
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Leveranse
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)26,320,822,30,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)92,4 %70,7 %93,1 %100,0 %0,7 %29,3 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)83,2 %97,0 %94,3 %100,0 %11,1 %3,0 %
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)53:19:38
38:52:14
95:03:240:00:00
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)91,8 %75,0 %70,0 %100,0 %- 21,8 %25,0 %
Tilgjengelighet (%)Siste måned
Tilgjengelighet  Jara NetBusiness95,3 %
Tilgjengelighet VULA WEB100,0 %
Kommentarer:
For enkelte av KPI’ene vil volumet være så lavt at enkelte avvik kan gi store utslag på resultatet.
Dersom ingen er levert innenfor ett produkt er leveringstid satt til 0 og Leveranseprsisjon og Leveransekvalitet satt til 100 %.