Fri etablering VULA Proff

Telenor opprettholder tilbudet om fri etablering av VULA Proff som ble introdusert fra 01.04.2021, med midlertidig varighet til 30.06.2021. Eventuell endring av denne prisen vil bli varslet med minimum 2 måneders frist i henhold til avtale og regulering. Priser for VULA fremgår av bilag 4.3 Prisliste VULA