KPI Bredbånd Mai 2021

Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse totalt
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)2,50,09,30,09,314,7
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)94,8 %100,0 %96,4 %91,3 %96,9 %95,2 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)95,2 %94,1 %97,9 %98,2 %97,5 %100,0 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse totalt
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)1,6 %-8,7 %2,1 %-4,8 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)2,7 %4,0 %2,3 %5,9 %

Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse med montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)8,40,010,911,79,414,7
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)89,3 %100,0 %97,9 %90,9 %96,9 %95,2 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)94,6 %100,0 %99,3 %100,0 %97,5 %100,0 %

Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse med montør
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)8,6 %-9,1 %7,6 %-4,8 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)4,6 %0,0 %2,9 %0,0 %

Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse uten montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)0,80,05,00,00,00,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)96,4 %100,0 %92,6 %100,0 %100,0 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)95,4 %94,1 %94,4 %100,0 %100,0 %100,0 %

Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse uten montør
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)- 3,8 %0,0 %3,6 %0,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)- 1,0 %5,9 %4,6 %5,9 %
KobberTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)90:19:08
25:25:30
66:49:1529:28:2785:40:1827:07:09
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)81,1 %83,0 %81,8 %90,0 %89,1 %90,8 %
KobberAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Feilretting
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor) 0,7 % 7,0 % 8,0 % 7,8 %
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Leveranse
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)25,743,049,543,7
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)90,0 %72,0 %93,0 %100,0 %3,6 %28,2 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)86,0 %97,0 %94,0 %100,0 %8,1 %2,8 %
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)81:39:30
26:40:07
48:26:100:00:00
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)87,6 %70,8 %85,3 %100,0 %- 2,3 %29,2 %
Tilgjengelighet (%)Siste måned
Tilgjengelighet  Jara NetBusiness97,8 %
Tilgjengelighet VULA WEB100,0 %
Kommentarer:
For enkelte av KPI’ene vil volumet være så lavt at enkelte avvik kan gi store utslag på resultatet.
Dersom ingen er levert innenfor ett produkt er leveringstid satt til 0 og Leveranseprsisjon og Leveransekvalitet satt til 100 %.