Manglende Returmeldinger Jara Netbusiness

Emne:Manglende returmeldinger Ordre modulen
Feil oppstod:18.06.2021 kl. 09:18
Status Feil:Rettet
Feil rettet:18.06.2021 kl. 16:58
Beskrivelse:Problemer med Returmeldinger i Jara NetBusiness ordre modul er bekreftet OK.