KPI Bredbånd Juni 2021

Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse totalt
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)3,20,29,39,210,231,3
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)96,1 %97,9 %99,4 %94,1 %95,9 %88,9 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)96,5 %100,0 %97,8 %97,7 %95,9 %100,0 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse totalt
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)3,3 %-3,8 %-0,2 %-9,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)1,3 %-2,3 %-0,6 %0,0 %

Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse med montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)11,09,09,59,610,131,3
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)95,2 %100,0 %99,8 %96,6 %95,9 %88,9 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)96,8 %100,0 %98,5 %100,0 %95,9 %100,0 %

Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse med montør
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)4,5 %-3,4 %0,6 %-11,1 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)1,7 %0,0 %-1,0 %0,0 %

Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse uten montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)0,60,06,71,20,00,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)96,3 %97,9 %94,7 %80,0 %100,0 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)96,3 %100,0 %89,5 %80,0 %100,0 %100,0 %

Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse uten montør
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)- 1,6 %- 17,9 %3,7 %2,1 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)- 6,9 %- 20,0 %3,7 %0,0 %
KobberTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)101:30:05
54:49:03
80:25:0914:30:0064:36:2937:01:41
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)92,5 %91,8 %72,5 %76,2 %85,1 %91,3 %
KobberAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Feilretting
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor) - 20,0 % - 15,6 % - 7,5 % - 0,6 %
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Leveranse
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)11,456,922,040,5
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)90,0 %48,0 %97,0 %100,0 %7,1 %52,1 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)87,0 %93,0 %96,0 %50,0 %8,4 %- 42,8 %
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)64:31:42
28:24:40
73:14:460:00:00
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)94,4 %88,2 %84,1 %100,0 %- 10,3 %11,8 %
Tilgjengelighet (%)Siste måned
Tilgjengelighet  Jara NetBusiness99,6 %
Tilgjengelighet VULA WEB100,0 %
Kommentarer:
For enkelte av KPI’ene vil volumet være så lavt at enkelte avvik kan gi store utslag på resultatet.
Dersom ingen er levert innenfor ett produkt er leveringstid satt til 0 og Leveranseprsisjon og Leveransekvalitet satt til 100 %.