KPI Bredbånd Juli 2021

Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse totalt
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)2,90,19,29,29,924,2
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)95,1 %100,0 %97,7 %96,4 %90,8 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)94,7 %100,0 %95,0 %95,5 %98,7 %100,0 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse totalt
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)2,6 %-3,6 %-4,3 %0,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)0,3 %-4,5 %4,0 %0,0 %

Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse med montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)10,70,09,78,99,924,2
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)92,6 %100,0 %97,8 %96,3 %90,8 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)92,6 %100,0 %95,7 %100,0 %98,7 %100,0 %

Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse med montør
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)5,3 %-3,7 %-1,8 %0,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)3,1 %0,0 %6,1 %0,0 %

Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse uten montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)0,40,16,50,00,00,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)95,9 %100,0 %96,9 %100,0 %100,0 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)95,3 %100,0 %90,6 %100,0 %100,0 %100,0 %

Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse uten montør
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)0,9 %0,0 %4,1 %0,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)- 4,7 %0,0 %4,7 %0,0 %
KobberTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)10:10:07
9:17:43
6:28:3316:10:2613:09:1412:10:34
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)93,5 %93,2 %93,8 %96,6 %93,8 %100,0 %
KobberAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Feilretting
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor) 0,3 % 3,4 % 0,3 % 6,8 %
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Leveranse totalt
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)24,942,314,740,8
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)68,0 %63,0 %98,0 %100,0 %30,8 %37,1 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)77,0 %84,0 %95,0 %100,0 %17,4 %16,1 %
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)20:07:00
22:28:52
23:16:370:00:00
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)96,2 %88,9 %93,1 %100,0 %- 3,1 %11,1 %
Tilgjengelighet (%)Siste måned
Tilgjengelighet  Jara NetBusiness99,9 %
Tilgjengelighet VULA WEB96,8 %
Kommentarer:
For enkelte av KPI’ene vil volumet være så lavt at enkelte avvik kan gi store utslag på resultatet.
Dersom ingen er levert innenfor ett produkt er leveringstid satt til 0 og Leveranseprsisjon og Leveransekvalitet satt til 100 %.