Nedetid Jara NetBusiness


I perioden torsdag 2. september kl. 21:00 til fredag 3. september kl. 02:30 vil det bli foretatt utbedringer i Telenors systemer. Dette vil medføre nedetid/ustabilitet for Jara NetBusiness

  • Feil må da meldes inn til Jara Feilmottak på telefon 08300, tast 2.

Bakgrunnen for denne nedetiden er nødvendig vedlikehold.