Nedetid Jara NetBusiness

I perioden torsdag 26 august kl. 21:00 til fredag 27. august kl. 02:30 vil det bli foretatt utbedringer i Telenors systemer. Dette vil medføre nedetid/ustabilitet for Jara NetBusiness

  • Feil må da meldes inn til Jara Feilmottak på telefon 08300, tast 2.

Bakgrunnen for denne nedetiden er nødvendig vedlikehold.