KPI Bredbånd August 2021

Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse totalt
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)2,60,19,69,811,420,9
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)97,8 %100,0 %97,2 %83,9 %94 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)95,6 %100,0 %96,4 %95,8 %96,1 %100,0 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse totalt
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)-0,6 %-16,1 %-3,8 %0,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)0,8 %-4,2 %0,5 %0,0 %

Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse med montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)9,83,09,911,611,420,9
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)95,6 %100,0 %96,9 %94,7 %94,0 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)93,3 %100,0 %97,8 %100,0 %96,1 %100,0 %

Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse med montør
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)1,4 %-5,3 %-1,6 %0,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)4,5 %0,0 %2,8 %0,0 %

Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse uten montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)0,90,06,911,40,00,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)98,4 %100,0 %100,0 %66,7 %100,0 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)96,2 %100,0 %84,6 %75,0 %100,0 %100,0 %

Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse uten montør
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)1,6 %- 33,3 %1,6 %0,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)- 11,6 %- 25,0 %3,8 %0,0 %
KobberTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)93:36:07
31:55:09
91:07:3641:18:13100:04:4451:19:12
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)83,0 %94,2 %81,9 %92,9 %89,0 %95,4 %
KobberAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Feilretting
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor) - 1,1 % - 1,3 % 6,0 % 1,2 %
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Leveranse totalt
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)21,468,618,246,5
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)69,0 %44,0 %98,0 %100,0 %28,3 %56,2 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)84,0 %92,0 %92,0 %50,0 %7,2 %- 41,8 %

FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)73:18:32
25:00:22
66:34:400:00:00
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)89,5 %93,3 %93,3 %100,0 %3,9 %6,7 %
Tilgjengelighet (%)Siste måned
Tilgjengelighet  Jara NetBusiness100 %
Tilgjengelighet VULA WEB100 %

Kommentarer:
For enkelte av KPI’ene vil volumet være så lavt at enkelte avvik kan gi store utslag på resultatet.
Dersom ingen er levert innenfor ett produkt er leveringstid satt til 0 og Leveranseprsisjon og Leveransekvalitet satt til 100 %.