KPI Bredbånd September 2021

Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse totalt
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)2,80,19,79,611,113,5
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)93,8 %93,8 %100,0 %96,3 %95,5 %90,9 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)96,0 %100,0 %96,3 %96,3 %97,5 %100,0 %
Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse totalt
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)6,2 %2,5 %1,6 %-2,8 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)0,2 %-3,7 %1,5 %0,0 %

Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse med montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)10,70,09,99,711,113,5
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)96,2 %100,0 %100,0 %100,0 %95,5 %90,9 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)98,1 %100,0 %97,1 %95,8 %97,5 %100,0 %

Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse med montør
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)3,8 %0,0 %-0,8 %-9,1 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)-1,0 %-4,2 %-0,6 %0,0 %

Kobber - NybestillingerTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Leveranse uten montør
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)0,30,13,30,50,00,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)93,1 %93,8 %100,0 %66,7 %100,0 %100,0 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)95,4 %100,0 %71,4 %100,0 %100,0 %100,0 %

Kobber - NybestillingerAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Leveranse uten montør
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)6,9 %- 27,1 %6,9 %6,3 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)- 23,9 %0,0 %4,6 %0,0 %
KobberTelenor xDSL PrivatTelenor xDSL BedriftWholesale xDSL PrivatWholesale xDSL BedriftOperatøraksess PrivatOperatøraksess Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)110:32:46
37:55:47
69:48:1429:24:3182:44:2741:55:48
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)85,2 %86,8 %94,5 %100,0 %87,6 %89,8 %
KobberAvvik xDSL (%-poeng) PrivatAvvik xDSL (%-poeng) BedriftAvvik OA (%-poeng) PrivatAvvik OA (%-poeng) Bedrift
Feilretting
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato. (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor) 9,4 % 13,2 % 2,4 % 3,0 %
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Leveranse totalt
a. Gjennomsnittlig leveringstid (Antall virkedager)23,170,023,240,0
b. Leveransepresisjon (Andel ordre som er levert på avtalt dato)71,0 %65,0 %95,0 %100,0 %24,5 %35,2 %
c. Leveransekvalitet (Andel ordre utført uten avvik på kvalitet)83,0 %91,0 %94,0 %100,0 %10,9 %8,8 %
FiberTelenor  GPON PrivatTelenor GPON BedriftVULA Privat (Basis)VULA Bedrift (Proff)Avvik VULA (%-poeng) PrivatAvvik VULA (%-poeng) Bedrift
Feilretting
a. Gjennomsnittlig feilrettingstid (Målt i antall timer)52:38:55
78:23:30
28:48:490:00:00
b. prosent av feilrettinger gjennomført på eller før avtalt dato (Målt i forhold til avtalt rettetidsløfte gitt av Telenor)83,2 %85,7 %83,3 %100,0 %0,1 %14,3 %
Tilgjengelighet (%)Siste måned
Tilgjengelighet  Jara NetBusiness98,3 %
Tilgjengelighet VULA WEB100 %

Kommentarer:For enkelte av KPI’ene vil volumet være så lavt at enkelte avvik kan gi store utslag på resultatet.Dersom ingen er levert innenfor ett produkt er leveringstid satt til 0 og Leveransepresisjon og Leveransekvalitet satt til 100 %.